Zasady rekrutacji
 

DOKUMENTY

Kandydaciubiegający się o pracę powinni dostarczyć do nas następujące dokumenty:

 • życiorys zawodowy, w którym znajdą się informacje o zdobytymdoświadczeniu na danym stanowisku, informacje o dodatkowych umiejętnościachoraz dane kontaktowe,
 • kserokopie wszystkich świadectw pracy
 • kserokopie dodatkowych kwalifikacji, np.: świadectwo czeladnicze lub uprawnienia do obsługi wózków widłowych, można również dołączyć zdjęcia wykonywanych prac
 • kserokopie ostatniego świadectwa szkolnego
 • kserokopie paszportu lub nowego dowodu osobistego

Powyższe dokumenty można dostarczyć:

 • pocztą na adres:
  KCI Group Sp. z o.o.
  ul. Jana Pawła II 14/219
  61-139 Poznań

 • drogą mailową: info@kcigroup.pl

 • przynieść osobiście do biura.
  Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Nadesłane dokumenty są weryfikowane.
Następnie wybrani kandydaci zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną.

Spotkanie odbywa sie w naszym biurze w Poznaniu.

Celem rozmowy jest potwierdzenie umiejętności i doświadczenia kandydata zawartych w życiorysie oraz upewnienie się czy kandydat spełnia wymagania stawiane przez pracodawców.

 
KCI Group  |  Mapa serwisu  |  FAQ |  Praca  |  Kontakt
 

 

home