Zasady rekrutacji
 

 

Dokumenty

 

Kandydaci ubiegający się o pracę powinni dostarczyć do nas następujące dokumenty:

      - życiorys zawodowy, w którym znajdą się informacje o zdobytym doświadczeniu     na danym stanowisku, informacje o dodatkowych umiejętnościach oraz dane kontaktowe,

     - kserokopie wszystkich świadectw pracy

     - kserokopie dodatkowych kwalifikacji, np.: świadectwo czeladnicze lub   uprawnienia do obsługi wózków widłowych, można również dołączyć zdjęcia  wykonywanych prac

 

     - kserokopie ostatniego świadectwa szkolnego

     - kserokopie paszportu lub nowego dowodu osobistego

 

Powyższe dokumenty można dostarczyć:

 

- pocztą na adres:

 

                          KCI Group

                        ul. Pszenna 5B

                       61-663 Poznań

 

- drogą mailową:    

                       info@kcigroup.pl

 

- przynieść osobiście:

                       nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16

 

Rozmowa kwalifikacyjna

 

Nadesłane dokumenty są weryfikowane, następnie wybrani kandydaci zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną. Spotkanie odbywa sie w naszym biurze w Poznaniu. Celem rozmowy jest potwierdzenie umiejętności i doświadczenia kandydata zawartych w życiorysie oraz upewnienie się  czy kandydat spełnia wymagania stawiane przez  pracodawców.

 
KCI Group  |  Mapa serwisu  |  FAQ |  Praca  |  Kontakt
 

 

home